Dermatovenerologická ambulancia v Žiline

Dermatovenerologická ambulancia v Žiline
Cenník:Názov výkonu

EURO

Potvrdenie o zdravotnom stave rôzneho charakteru - pre administratívne účely, na žiadosť pacienta, pred nástupom do zamestnania na žiadosť zamestnávateľa

10,00

Vystavenie náhradnej dokumentácie pri jej strate, výpis zo zdravotnej dokumentácie

2,00

Vyšetrenie pacienta na pohlavnú chorobu na vlastnú žiadosť

10,00

Vyšetrenie a testy pre potreby zamestnávateľa

20,00

Chemický peeling tváre s 20% TCA

38,00

Chemický peeling iné časti tela podľa veľkosti ošetrovaej plochy (napr. chrbát) s 20% TCA

48,00

Korektívne odstránenie nežiadúcich prejavov na koži z estetického hľadiska do 5 ks

10,00

Korektívne odstránenie nežiadúcich prejavov na koži z estetického hľadiska do 15 ks

15,00

Manipulačný poplatok za ošetrenie tekutým dusíkom

2,00

Vyšetrenie pacienta na vlastnú žiadosť bez poisťovne

20,00

Odber biologického materiálu na žiadosť pacienta

10,00

Dermatoskopické vyšetrenie digitálnym dermatoskopom MoleMax

55,00
© 2013 | DERMAPAST s.r.o. | Všetky práva vyhradené

TOPlist