Dermatovenerologická ambulancia v Žiline

Dermatovenerologická ambulancia v Žiline
Dermatoskopické vyšetrenie znamienok


Pod názvom névus sa rozumie vývojová anomália na koži. Laicky sa tomu hovorí aj pigmentová škvrna, znamienko, alebo materské znamienko. Má ich skoro každý človek. Niektorí z nás ich majú menej, iní naopak zasa viac. Môžu byť prítomné už od narodenia, alebo sa tvoria počas života. Na ich vzniku sa podieľajú aj hormonálne zmeny v priebehu života, rôzne dedičné faktory, ale nemalý vplyv má slnečné UV žiarenie.

Môžu sa vyskytovať kdekoľvek na koži, vo vlasoch, ale aj na slizniciach. Niektoré majú vzhľad škvrny bielej kávy, ktorá sa nemení, iné vyzerajú ako mapovité pigmentácie s vlasmi, alebo ako svetlá pigmentácia, v ktorej sa nachádzajú tmavohnedé drobné škvrny. Tvar, veľkosť, farba, povrch znamienok je veľmi rozmanitý. Veľa znamienok sa v priebehu života vôbec nemení. To však neplatí pre určitú skupinu névov, ktoré sa objavujú väčšinou v puberte a v mladom veku, najčastejšie na trupe. Líšia sa svojim nepravidelným tvarom, neostrým ohraničením a nepravidelnou pigmentáciou. Takéto znamienka by sa mali sledovať kožným lekárom a podozrivé vyberať pre nebezpečenstvo vzniku malígneho melanómu.

Malígny melanóm je najzhubnejší nádor kože alebo slizníc. Vyskytuje sa najčastejšie u bielej rasy kdekoľvek na koži. U žien najčastejšie na tvári a dolných končatinách, u mužov na hrudníku. Včasná diagnóza a chirurgické odstránenie znamienka je pre prognózu najdôležitejšie a práve dermatoskopické vyšetrenie má z tohto dôvodu jednu z najdôležitejších úloh. Má odlíšiť pigmentové ložisko od nepigmentového, rozpoznať zhubné ložisko od nezhubného a rozhodnúť, ktoré sa má odstrániť a ktoré nie. Dermatoskopické vyšetrenie preto znamená zvýšenie kvality zdravotnej starostlivosti a zvyšuje počet zachytených rizikových lézií.

Najpoužívanejší je ručný dermatoskop. Ide o monokulárny mikroskop, ktorý poskytuje 10-násobné zväčšenie, čo umožňuje lepšie vyšetriť pigmentové štruktúry v koži. Za farebné zmeny v koži je zodpovedný pigment nazývaný melanín a farebné odchýlky závisia od jeho hĺbky v koži. Od svetlohnedej až po tmavohnedú a čiernu, alebo oceľovomodrú. V dermatoskopickom obraze môže byť usporiadaný do pigmentovej siete, do hnedých alebo čiernych škvŕn , bodiek a prúžkov. Pigmentové škvrny sa hodnotia podľa viacerých diagnostických metód. Jednou z nich je metóda ABCD a jej rozšírená verzia ABCDE, skúmajúca névi z hladiska A - asymetrie, B - ohraničenia, C - farby, D - diferencovania štruktúr, E - vývoj.


  • Asymmetry - prítomnosť symetrie v dvoch osiach, jednej, alebo znamienko bez symetrického tvaru, teda okraje nie sú okrúhle, alebo oválne
  • Border - ostrosť ohraničenia znamienka od okolitej kože, resp. splývanie v jej častiach
  • Color - farba znamienka, resp. sfarbenie od čiernej, hnedej cez sivú farbu a pravidelnosť pigmentácie
  • Diferention - diferencicia štruktúr
  • Elevation - vývoj/zmena tvaru a veľkosti znamienka počas sledovaného obdobia alebo všeobecne

Pri 7 bodovom dotazníku sa hodnotia kritéria majoritné a minoritné a pri ďalšom spôsobe pozitívne a negatívne kritéria.

Digitálny dermatoskop skvalitňuje diferenciálnu diagnózu kožných prejavov a pracuje na princípe videomikroskopie kože. Umožňuje zväčšovanie lézie v priebehu vyšetrovania a tým aj detailnejšie obrazové usporiadanie. Jeho veľkou výhodou je možnosť ukladania vybratých obrazov v databáze a ich porovnávanie už s existujúcimi dermatoskopickými obrazmi, alebo porovnanie s dermatoskopickým atlasom. Je prínosom u pacientov s pozitívnou rodinnou anamnézou malígneho melanómu. Menšou nevýhodou digitálnej dermatoskopie je jeho časová náročnosť.

Bežný interval sledovania je 6-12 mesiacov, podľa potreby aj častejšie - pri rizikových a atypických prejavoch. U pacientov s mnohopočetnými pigmentovými névami sa volí selekcia jednotlivých prejavov na základe klinického a dermatoskopického vyšetrenia. Po anamnéze, klinickom vyšetrení a ručnom dermatoskopickom vyšetrení je digitálna dermatoskopia veľmi dobrá pomôcka pre dermatológa pri určení správnej diagnózy.

Názov výkonu

EURO

Dermatoskopické vyšetrenie Digitálným dermatoskopom MoleMax

55,00© 2013 | DERMAPAST s.r.o. | Všetky práva vyhradené

TOPlist