Dermatovenerologická ambulancia v Žiline

Dermatovenerologická ambulancia v Žiline
Čo je melanóm?


Melanóm je forma rakoviny kože a je potrebné venovať mu zvýšenú pozornosť, pretože má najväčšväčší život ohrozujúci potenciál. Má schopnosť rýchleho rastu a šírenia sa prostredníctvom lymfatických ciev do iných častí tela, kde dochádza k jeho metastázovaniu. Aj napriek tomu, je melanóm za určitých podmienok, jedna najlepšie liečiteľných foriem rakoviny. Najúčinnejšou metódou liečby (ako pri každej rakovine) je jeho včasná diagnostika v ranej fáze vývoja, kedy je šanca na vyliečenie po chirurgickom odstránení najväčšia.

Melanóm sa nevyskytuje iba na častiach tela, ktoré sú najviac vystavené slnečnému svetlu, aj keď existuje významný vzťah medzi expozíciou slnečnému žiareniu a rozvojom melanómu. Ľudia žijúci v oblastiach s vysokou úrovňou ultrafialového svetla, alebo sa mu nadmerne vystavujú, majú zvýšené riziko jeho vzniku. Slovensko má pomerne vysoký výskyt melanómu vo svete. Jedná sa o veľmi závažný typ rakoviny kože. V súčasnej dobe predstavuje vznik melanómu celoživotné riziko, táto hrozba sa prehlbuje každú dekádu a hranica jeho výskytu sa posúva k čoraz mladšej časti populácie.

Melanómy vznikajú zmenou znamienok. Ide predovšetkým o zmeny veľkosti (zväčšenie), tvaru, alebo farby (zvyčajne všetky tri faktory). Deje sa tak, kvôli poškodeniu a zmenám v génoch kožných buniek. Ak sa teda objaví nové znamienko, peha, alebo dôjde k zmene už existujúceho znamienka, môže to byť znamením vzniku melanómu. Tieto zmeny nastávajú po dobu niekoľkých týždňov alebo mesiacov, nie však dní.Je dôležité všímať si niektoré z týchto skorých varovných príznakov:


  • zmena veľkosti
  • zmena farby
  • zmena tvaru
  • nepravidelný okraj
  • opakujúce sa svrbenie
  • krvácanieTreba si pamätať!


  • Melanóm je potenciálne fatálna forma rakoviny kože, ktorej sa dá predísť
  • Melanóm je spôsobený expozíciou UV žiarenia zo slnka, alebok iných zdrojov ako sú soláriá a u geneticky predisponovaných jedincov
  • Melanómy sa prevažne vyskytujú v oblastiach tela, ktoré sú vystavené slnku, alebo chronicky dráždených
  • Vďaka včasnému odhaleniu sa môže melanóm liečiť a vyliečiť.© 2013 | DERMAPAST s.r.o. | Všetky práva vyhradené

TOPlist